Tarieven  • Tandarts tarieven:

De Tarieven voor tandheelkundige zorg worden landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 
Dit houdt in dat voor elke verrichting een standaard prijs is afgesproken, bij sommige behandelingen wordt bovenop het vastgestelde tarief een bedrag voor materiaalkosten en techniekkosten berekend.

Op verzoek kunnen wij voorafgaande aan de behandeling een begrtoing opstellen voor de te verwachten kosten. Soms kunnen behandelingen anders verlopen dan vooraf kan worden ingeschat. Dit kan leiden tot afwijkingen in het uiteindelijke te factureren eindbedrag.

De nieuwe vastgestelde tandartstarieven voor 2019 vindt u via onderstaande link:
Download hier de tandartstarieven voor 2019

Voor vragen over vergoedingen van behandelingen verwijzen wij u naar de website van uw zorgverzekeraar.

  • Tarieven Tandtechnisch Laboratorium Resident

    (Kroon en brugwerk)


  • Tarieven Everts Tandtechniek

    (Gebitsprotheses, implantaatsystemen en tandtechnische producten )